Nowe wydawnictwo dotyczące klasztoru pobernardyńskiego w Ratowie – Polecam

Nowe wydawnictwo dotyczące klasztoru pobernardyńskiego w Ratowie
,, Miejsce które ratuje. Prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą. “
Jest do pozyskania . Kontakt z Sanktuarium w Ratowie 

Zaproszenie na odsłonięcie tablicy upamiętniającej Stanisława Pola

Zaproszenie na odsłonięcie tablicy upamiętniającej Stanisława Pola 25.06.2021 r.  godzina 11.00

 

Przyczynek do historii szkoły radzanowskiej. Stanisław Pol – Ratowo Klasztor

Stanisław Pol. Post Scriptum – Ratowo Klasztor

Zespół Szkół Radzanów – Ratowo Klasztor

Szkoła Radzanów – Ratowo Klasztor