Bernardyni ratowscy w roku 1817

Bernardyni ratowscy w roku 1817

 

W roku 1817 miała miejsce wizytacja dekanalna ,po której pozostał szczegółowy opis parafii radzanowskiej. Ówczesnym proboszczem był ks. Walenty Kosmowski. Właśnie w opisie powizytacyjnym w rozdziale Klasztory zostały uwiecznione nazwiska Bernardynów  zamieszkujących ratowski klasztor.Byli to :

  1. o.Jakub Odorowski – Gwardian – lat 66
  2. o.Just Dębiński –  wikary – lat 45
  3.  o. Czesław Morawski – spowiednik – lat 69
  4.  o. Marcin Kurski  – pro sola missa – lat 53
  5. br. Tomasz Rudawski – kwestarz – lat 45
  6. br. Pantaleon Chlebowski –  szafarz – lat 40
  7. br. Gabriel Mędelewski – profes lat 28

Źródło: Z archiwaliów diecezjalnych płockich XIX wiek, Michał M. Grzybowski, Płock 2002, s.62