Kilka słów o Ratowie w opisie szlachty północno mazowieckiej Ignacego Sadkowskiego 

 

Kilka słów o Ratowie w opisie szlachty północno mazowieckiej Ignacego Sadkowskiego 

   Poniżej przytaczam fragment tekstu dotyczący Ratowa z opisu szlachty północno mazowieckiej Ignacego Sadkowskiego zamieszczonego na stronie szlachtapolnocnegomazowsza.pl

 

 

,,Św. Antoni jest patronem poszkodowanych zgubą lub kradzieżą. Dla odnalezienia zguby poszkodowany odmawia pacierze i jeżeli w pacierzu nie omyli się, to ma nadzieję, że zguba się znajdzie. Słynie w tutejszych stronach cudowny obraz tego świętego, znajdujący się w kościele filialnym (dawniej księży Reformatów) w Ratowie, niedaleko Radzanowa. W dniu 13 czerwca, poświęconym temu patronowi, zgromadza się tam mnóstwo ludu, tak szlachty, jak chłopów, składając liczne ofiary na podziękowanie świętemu za odzyskane zguby. W okolicy utrzymuje się znane skądinąd podanie, że ubogi starozakonny, poszkodowany kradzieżą, udał się do zakonników z ofiarą na mszę do św. Antoniego o zwrot straconego mienia: kiedy nazajutrz poszedł do kościoła, poznał w cudownym obrazie owego zakonnika, któremu wręczył swój datek, wracając zaś do domu po nabożeństwie, znalazł już skradzione rzeczy. Inna legenda opowiada, że święty, wskutek zanoszonych do niego modłów, wybawił młodzieńca od wstąpienia do wojska, a to stanąwszy za nieobecnego, z powodu zaśnięcia w drodze, w jego postaci do losowania i wyciągnąwszy wysoki numer losu.”

Ignacy Sadkowski

 

Szlachta drobna w powiatach płońskim i płockim podług Ignacego Sadkowskiego – SZLACHTA PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA (szlachtapolnocnegomazowsza.pl)

Opis przed licytacyjny Dóbr Radzanów 1856 r.

Opis przed licytacyjny Dóbr Radzanów 1856 r.

Źródło : Dziennik ,,CZAS’’ z 16 Marca 1856 rok

Dobra ziemskie

   Składające się : z miasteczka Radzanowo z przyległościami , wsiami : Ratowo , Luszew, koloniami czynszowymi : Józefów i Trzciniec, osadami Kalasantów, Brzeźna i Radzanówek, oraz Biskupizna w parafii Radzanów, okręgu Mławskim,  guberni Płockiej Królestwie Polskim położone, a do sukcessorów Sadkowskich prawem własności należące, sprzedane zostaną przez publiczną licytacyą w Trybunale Warszawskim w Warszawie d 20 marca (1 kwietnia)1856 roku o godzinie 4 po południu.

Dobra te obejmują w ogólności powierzchni miary tak zwanej nowo-pols – włók 209, mórg 21, prętów 187, z których gruntów folwarcznych włók 125, morgów 26, prętów 52, pomiędzy zaś temi włók 76 , morgów 3, prętów 169, reszta zajmuje rola orna , łąki, ogrody owocowe i warzywne, pastwiska , zarośle i nieużytki.

W dobrach tych znajdują się gospodarze pańszczyźniani całorolni, półrolni, czynszownicy , ogrodnicy, ze znaczną robocizną sprzężajną i ręczną, odrabiający prócz tego inne oznaczone powinności. Dochody prócz z gruntów stanowią czynsz i daniny, daley propinacya wyłącznie trunkiem dworskim, rybołówstwo, dochody leśne itp.

Dobra powyższe, odległe od miasta powiatowego Mławy mil 3, od miasta gubernialnego Płocka i rzeki spławnej Wisły przy nim płynącej mil 8, od Warszawy mil 13; przez dobra przechodzi rzeka Działdówka, w części spławna.

Licytacja zacznie się od sumy 55.109

Bliższe szczególe powzięte być mogą od adwokata  Skibińskiego, sprzedażą kierującego, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Leszno pod N.655, tudzież na gruncie dób Radzanowa, jak również u patrona Trybunału Płockiego , Żmijewskiego w Płocku.