Telegram z przeszłości

Telegram z przeszłości

Renowacja obrazu z wizerunkiem patronki gradzanowskiej Świątyni – św. Katarzyny Aleksandryjskiej- przyniosła ciekawe odkrycie. Rozpoczynając prace konserwatorskie, podczas oddzielania ramy od obrazu niespodziewanie wypadła zwinięta kartka papieru. Jak się okazało był to kilkukrotnie złażony formularz telegramu, na którym dokonano zapisu. Średnio czytelny, wypłowiały tekst   powstał w czerwcu 1947 roku, a napisała go miejscowa parafianka, pochodząca z Bojanowa – Salomea Mroczkowska. Dzięki działaniom ks. proboszcza Romana Tomaszewskiego i  Pana Piotra Błażkiewicza, udało się skontaktować z rodziną autorki listu.

Gradzanowo 13.VI.1947

 

,, Ja niżej podpisana Salomea Mroczkowska l.16[1] z Bojanowa jadąc sama za pracą na Śląsk(Boża Góra)[2] będąc sierotą oddaje się opiece Matki Bożej, obiecuję i przyrzekam swojemu Księdzu Proboszczowi z Gradzanowa, że dla zachowania czystej i pięknej duszy swojej chodzić będę co miesiąc do spowiedzi i Komunii św. Aż do swego powrotu do rodzeństwa lub zamążpójścia  i mówić codziennie rano i wieczorem 3 Zdrowaśki do Serca Matki Bożej.”

Salomea Mroczkowska

[1] Ur.1931 Bojanowo

[2]  część wsi Mszana w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, w gminie Mszana

Klasztor w Ratowie- skład personalny w roku 1847

Klasztor w Ratowie- skład personalny w roku 1847

fot. zbiory Marka Kowalczyka

Kolejny fakt historyczny jaki udało się ustalić, a dotyczy ratowskiego Klasztoru oo. Bernardynów, to informacja pochodząca z roku 1847.           Zamieszczona została w ,,Roczniku Religijnym  Wyznań Chrześcijańskich w Królestwie Polskim” . W rozdziale dotyczącym Diecezji Płockiej opublikowany został wykaz zakonów męskich znajdujących się na terenie wyżej wspomnianej, z obsadą personalna poszczególnych klasztorów.  Wymieniono z imienia i nazwiska, także bernardynów z Ratowa.                       W przededniu odpustu ku czci św. Antoniego z Padwy, patrona Sanktuarium, przypomnieć należy tych, którzy tworzyli tę wspólnotę w połowie XIX wieku i wpływali znacząco na życie religijne oraz społeczne  całej okolicy. Byli to:

 1. o.Kurzyński Teofil – Gwardianin
 2. o. Darnowicz Bonawentura
 3. o. Ligowski Andrzej
 4. o. Rutkowski Archanioł
 5. o. Banasiński Stanisław
 6. br. Ciecholiński Franciszek
 7. br. Przygodzki Gabriel

 

 

O ostatnich ratowskich zakonnikach więcej można przeczytań w poniższym linku

http://mazowsze.hist.pl/36/Hacked_By_Ali_ShadowDz/997/2013/36444/

 

 

 

Rok 1898 – O spożyciu w Radzanowie/nad Wkrą

Rok 1898 – O spożyciu  w Radzanowie/nad Wkrą

 

 

Renowacja świątyni przez ks. Ludwika Kraszewskiego, to nie jedyny element opisu życia codziennego w Radzanowie nad Wkrą w końcu XIX wieku, przedstawiony w artykule Gazety Świątecznej z 1898 roku.Opisany został także problem spożycia trunków i ich wyszynk:

,,Kiedy pisma ogłosiły , że karczmy czyli szynki żydowskie zostaną zamknięte, szła z ust do ust nowina,że nie będzie już pijatyk i hulanek.Przyszedł ów czas oczekiwany,otworzono w Radzanowie sklep rządowy z wódką. Ale oprócz tego pozwolono otworzyć jedną jadłodajnie, niby gospodę.I cóż się stało?  Oto ta niby gospoda gorsza jest od knajpy żydowskiej; pijacy po całych dniach i nocach w niej przesiadują,racząc się,rozumie się,nie herbatą,jeno ulubioną gorzałą”

Podpisał Czytelnik  

Odnowa kościoła rok 1898 – ks. Ludwik Kraszewski

   Odnowa kościoła rok 1898 – ks. Ludwik Kraszewski

Radzanów. Stary kościół

 Przytoczyć należy w tym miejscu artykuł,,Odnowa kościoła- Komu się należy pochwała” pochodzący z Gazety Świątecznej opisujący dzieło jakie dokonał przy wsparciu parafian ks.Ludwik Kraszewski – proboszcz ówczesny parafii Radzanów nad Wkrą:

            ,,Obecny Proboszcz nasz zarządza parafią od lat pięciu. Przybywszy do nas z Piask z powiatu ostrołęckiego, zastał kościół w stanie tak nędznym,że kiedy deszcz padał,to na głowę leciało. Kościół był niestary,dopiero przed dwudziestu paru laty zbudowany, ale tak się był zrujnował. I wewnątrz bardzo dużo rzeczy brakowało. Zaraz tez pomyślał ksiądz Proboszcz o podtrzymaniu świątyni Pańskiej; a że sam jest w wieku  i niezupełnie zdrów , więc postarał się u władzy  o pomocnika, kapelana. Parafianie zgodzili się chętnie złożyć grosz potrzebny na odnowę kościoła. Uzyskano pozwolenie na zbieranie dobrowolnych ofiar , i oto w roku zeszłym[1897] w przeciągu trzech miesięcy kościół został pokryty blacha, zakrystia powiększona,a cmentarz ogrodzony murem kamiennym.Drogę prowadząca do cmentarza zaczęto też w tym czasie brukować.

    Pomyślał też przełożony parafii o zabezpieczeniu ścian zewnętrznych. Przemówił do wszystkich gospodyń, żeby w jesieni ofiarowały po trochy siemienia lnianego na olej do pokostu, aby można było kościół pomalować. Chętnie składano takie ofiary,ale cóż, nie było pieniędzy na zapłacenie majstrom za pomalowanie kościoła.Więc znów przemówił ksiądz Proboszcz, aby stolarze i inni fachowi rzemieślnicy , których w miasteczku jest do 20 tu, byli łaskawi zrobić ofiarę dla kościoła ze swojej pracy.Majstrzy nie odmówili,owszem chętnie zgodzili się i wykonali, co było potrzeba. Teraz kościół wygląda bardzo pięknie, za co parafia wdzięczna jest czcigodnemu Proboszczowi.Dobrzy parafianie, którzy czynili ofiary na kościół czy to w pieniądzach,czy w rzeczach jakich albo w pracy, też godni są pochwały w Gazecie Świątecznej….”

 

 

Ksiądz Ludwik Kraszewski – proboszcz parafii Radzanów

Radzanów i okolica na łamach starej prasy 11. Kradzież z użyciem broni

Radzanów i okolica na łamach starej prasy 11. Kradzież z użyciem broni

 

,,Gazeta Polska” z dnia 4(16)lutego 1872 roku wiadomościach z okolic Radzanowa  donosiła o wydarzeniach jakie miały miejsce w okolicznych miejscowościach ….

 

 

Sanktuarium w Ratowie – Dni Św.Antoniego 12-17.06.2018 r.

Sanktuarium w Ratowie – DNI ŚW.Antoniego 12-17.06.2018 r.

Szczegółowe informacje

Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy
Serdecznie zaprasza na
DNI ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
12 – 17 czerwca 2018 r.

12 czerwca (wtorek) godz. 18.00
Uroczyste nieszpory ku czci św. Antoniego

13 czerwca (środa)
Odpust ku czci św. Antoniego
godz. 9.00, 10.00 –msze św.
godz. 12.00
Uroczysta suma odpustowa

16 czerwca (sobota)
godz. 17.00
Prelekcja i Warsztat
„RATOWO- czas zatrzymany w murach”

17 czerwca (niedziela)
VIII Ratowskie Spotkania Patriotyczne

godz. 12.00
Msza św. polowa
w intencji obrońców Ojczyzny
godz. 13.00
Pokaz musztry kawaleryjskiej
godz. 14.00
Koncert „Białe róże”
godz. 15.00
Widowisko historyczne
Ratowo 1920

POLSKIE SZKOLNICTWO W HOŁDZIE NARODOWI AMERYKAŃSKIEMU CZ.6 – Bońkowo Podleśne 1926 ROK

POLSKIE SZKOLNICTWO W HOŁDZIE NARODOWI AMERYKAŃSKIEMU CZ.6 – Bońkowo Podleśne  1926 ROK

W kolejnej części z serii POLSKIE SZKOLNICTWO W HOŁDZIE NARODOWI AMERYKAŃSKIEMU 1926 – przybliżę  Państwu szkołę jednoklasową      w Bońkowie Podleśnym  i wpisy dotyczące placówki  powszechnej   tam funkcjonującej   w roku 1926. Kierownikiem szkoły  według wpisu był Pan Alfred Krach  , a opiekunem  szkoły mieszkaniec Bońkowa Podleśnego             J. Baliński .

Poniżej  informacje ze źródła z 1926 roku :

Bońkowo Podleśne ,  pow. Mławski .

Szkoła powszechna 1 klasowa

Opiekun –  J. Baliński

Kierownik – Alfred Krach

Inspektor – A. Bandas

( Wpisy uczniów wg. kolejności wpisania i zgodnie z oryginałem)

 1. Zofja Piotrowska
 2. Stanisława Balińska
 3. Bronisława Jastrzębska
 4. Stanisław Lubański
 5. Feliks Gawliński
 6. Władysław Piasecki
 7. Władysław Dutkiewicz
 8. Władysława Żółtowska
 9. Janina Szulcówna
 10. Zofja Balińska
 11. Stanisława Nadolska
 12. Teodor Moszczyński
 13. Bernard Goździkowski
 14. Aleksander Siemianowski
 15. Franciszek Raszkowski lub Ruszkowski
 16. Apolinary Harzyński
 17. Jan Ciesielski

Zwracam się do Czytelników – jeżeli możecie pomóżcie w opisaniu postaci.

POLSKIE SZKOLNICTWO W HOŁDZIE NARODOWI AMERYKAŃSKIEMU CZ.5 – Wróblewo 1926 ROK

POLSKIE SZKOLNICTWO W HOŁDZIE NARODOWI AMERYKAŃSKIEMU CZ.4 – Wróblewo  1926 ROK

W kolejnej części z serii POLSKIE SZKOLNICTWO W HOŁDZIE NARODOWI AMERYKAŃSKIEMU 1926 – przybliżę   Państwu szkołę we Wróblewie i wpisy dotyczące placówki  powszechnej   tam funkcjonującej   w roku 1926. Kierownikiem szkoły  według wpisu był Pan Stanisław Pilecki  , a opiekunem  szkoły mieszkaniec Wróblewa późniejszy senator , Pan Zygmunt Radliński.

Poniżej  informacje ze źródła z 1926 roku :

Luszewo pow. Mławski .

Szkoła powszechna 1 klasowa

Opiekun – Zygmunt Radliński

Kierownik – Stanisław Pilecki

Inspektor – A. Bandas

( Wpisy uczniów wg. kolejności wpisania i zgodnie z orginałem)

 1. Henryk Borowski
 2. Apolinary Rybicki
 3. Jan Błażyński
 4. Aleksy Koronowski
 5. Czesław Ruszkowski
 6. Józef Staszewski
 7. Janina Jóżwiakówna
 8. Walentyna Koronowska
 9. Leokadja Kowalska
 10. Lucyna Ruszyńska
 11. Janina Osmańska
 12. Stanisław Kośliński
 13. Antoni Pietrzyk
 14. Jadwiga Wieszkowska
 15. Genowefa Kawecka
 16. Czesława Wiśniewska
 17. Stanisława Królówna
 18. Jadwiga Kawecka
 19. Leokadja Bilińska
 20. Leokadja Klimkowska
 21. Wiktorja osmańska
 22. Stanisława Jóżwiakówna
 23. Serafina Wieczorkowska
 24. Bronisława Lubaczewska
 25. Franciszka Pietrzyk
 26. Anastazja Iwińska
 27. Stefania Jabłońska
 28. Anna Piotrowska
 29. Stanisław Grochowski
 30. Władysław Górski
 31. Karol Sobolewski
 32. Franciszek Małkowski
 33. Konstanty Staszewski
 34. Zenobja Mizerska
 35. Aniela Sychowska

Zwracam się do Czytelników – jeżeli możecie pomóżcie w opisaniu postaci.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Mazowieckie drogi do Niepodległej”

   Ogólnopolska Konferencja Naukowa –

„Mazowieckie drogi do Niepodległej”

 

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Mazowieckie drogi do Niepodległej” organizowanej przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.

Sympozjum odbędzie się 26 kwietnia 2018 r.
Tematyka konferencji dotyczyć będzie nie tylko wydarzeń z 1918 r., ale także lat poprzedzających tę historyczną datę oraz okresu późniejszego. Organizatorzy liczą również na wymianę doświadczeń i stanu badań między uczestnikami z ośrodków akademickich i muzealnych, a także zaprezentowanie osiągnięć i dokonań naukowych, poglądów dotyczących różnych aspektów procesów historycznych, które złożyły się na odzyskanie przez Polskę Niepodległości w roku 1918 ze szczególnym naciskiem na obszar Północnego Mazowsza (I wojna światowa, działalność POW, wojna polsko – bolszewicka). Podsumowaniem konferencji będzie okolicznościowe wydawnictwo zawierające referaty wygłoszone podczas jej trwania.

Wszystkie niezbędne dokumenty znaleźć można w załączonym folderze:
https://drive.google.com/drive/folders/1dwRHW0NsOEMgFLrl_B4H1lfvPtktW9ed?usp=sharing

POLSKIE SZKOLNICTWO W HOŁDZIE NARODOWI AMERYKAŃSKIEMU CZ.4– BOJANOWO 1926 ROK

POLSKIE SZKOLNICTWO W HOŁDZIE NARODOWI AMERYKAŃSKIEMU CZ.4 – Bojanowo  1926 ROK

 

Wspomniany cykl kontynuując  w części czwartej przedstawiam Państwu –  Bojanowo i wpisy dotyczące szkoły powszechnej   tam funkcjonującej   w roku 1926. Kierownikiem szkoły  według wpisu był Pani M. Ludwiczakowa , a opiekunem  szkoły mieszkaniec Bojanowa –Stanisław Kowalski.

Poniżej  informacje ze źródła z 1926 roku :

Luszewo pow. Mławski .

Szkoła powszechna

Opiekun – Stanisław Kowalski

Kierownik – M.Ludwiczakowa

Inspektor – A. Bandas

( Wpisy uczniów wg. kolejności wpisania i zgodnie z orginałem)

 1. Kazimiera Szerszeniewska
 2. Michalina Dudkiewiczówna
 3. Mania Sobieska
 4. Mania Żłobecka
 5. Janek Nowicki
 6. Czesia Kowalska
 7. Felka Wiszniewska
 8. Janka Wiszniewska
 9. Mania Rzeszotarska
 10. Ignaś Kowalski
 11. Adam Malinowski
 12. Staś Nowicki
 13. Janek Jackoski
 14. Staś Kolos
 15. Franek Siejka
 16. Janek Grabowski
 17. Ksawery Siemiątkowski
 18. Stasia Ogrodowska
 19. Zosia Ogrodowska
 20. Anka Kociencka
 21. Celina Jabłońska
 22. Tadzio Szerszeniewski
 23. Ignaś Staniszewski
 24. Stefek Siemiątkowski
 25. Edmund Bednarski
 26. Antek Kociencki
 27. Antoni Skowyrski
 28. Władzio Jackowski
 29. Zygmuś Rejniak
 30. Janek Fabrykiewicz
 31. Lucyna Jabłonowska
 32. Zosia Rybicka
 33. Zosia Żłobecka
 34. Natalja Rzeszotarska
 35. Zosia Schodowska
 36. Józio Jasiński
 37. Rysio Siemiątkowski
 38. Zygmunt Nowicki
 39. Teofil Grabowski
 40. Staś Grabowski
 41. Franek Staniszewski
 42. Janek Polakowski
 43. Kazik Kocięcki
 44. Józio Kowalski
 45. Frania Krogulska
 46. Stacha Będnarska
 47. Janek Jasiński
 48. Werka Sobiecka

Zwracam się do Czytelników – jeżeli możecie pomóżcie w opisaniu postaci.