Stanisław Gadziński – Policjant zamordowany przez Sowietów w Miednoje. Post Scriptum

Stanisław Gadziński – 

Policjant zamordowany przez Sowietów w Miednoje.

Post Scriptum

 

Kolejny raz okazuję się,ze historie,  o których już pisałem maja swoje kontynuację dzięki państwa albumom. W przypadku Stanisława Gadzińskiego – funkcjonariusza Policji Państwowej – urodzonego w Radzanowie, otrzymałem ciekawe zdjęcie rodzinne  z opisem na odwrocie informującym o tym ,że w/w zginął w Ostaszkowie.Dziś dzięki informacjom z Muzeum Katyńskiego wiemy,ze Starszy posterunkowy Gadziński został zamordowany w Miednoje o czym już pisałem

http://ratowoklasztor.pl/tag/stanislaw-gadzinski/

Na poniższy zdjęciu Stanisław Gadziński z żoną Anną i siostrzenicą Anną

 

 

Stanisław Gadziński – Policjant zamordowany przez Sowietów w Miednoje.

Stanisław Gadziński – Policjant zamordowany przez Sowietów w Miednoje.

    Szukając różnych materiałów do artkułu postanowiłem przyjrzeć się kwestii dotyczącej losów Polaków na Kresach Wschodnich po agresji Sowieckiej 17 września 1939 roku. Przeglądałem materiały szczególnie pod kontem ludzi którzy byli związani z opisywanym przeze mnie terenem Radzanowa i okolic. Szukaj, a znajdziesz jak powiedział by klasyk. W  zbiorach Muzeum Katyńskiego, oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie znajdują się informacje o Policjancie urodzonym w Radzanowie , a straconym przez NKWD w Miednoje.

M312

      Starszy posterunkowy Policji Państwowej  Stanisław GADZIŃSKI syn  Józefa i Heleny, urodzony . 20 II 1898 w Radzanowie nad Wkrą . W Wojsku Polskim  od 18 III 1919 do 14 III 1921.Brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej .

 W policji od 16 VII1923.W l. 1933–1939 służbę pełnił w woj. wołyńskim, ostatnio w pow. kowelskim na Posterunku  w Mielnicy, we wrześniu 1939 w Karasinie. St. post. mian. 1 IV 1933.  Zamordowany w Miednoje.

Materiały dzięki uprzejmości  Muzeum Katyńskiego  Syg .L. 038/3 (21), 1144.