Radzanów . Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem

Matka Boska Zgliczyńska

20150806_112920

         W ołtarzu głównym  kościoła parafialnego w Radzanowie znajduję się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem  zwanej także Zgliczyńską . Jak podaje Katalog Zabytków Sztuki w Polsce  jest on XVII wiecznym dziełem szkoły najprawdopodobniej flamandzkiej. Do naszej  świątyni w Radzanowie trafił z kościoła pw. św. Filipa i Jakuba w Zgliczynie. Po zlikwidowaniu wspominanej parafii i obraz przez wiele lat znajdował się w Glinkach u rodziny dziedziców tych włości -Bęskich. Radzanowscy proboszczowie pertraktowali z dawnymi kolatorami Zgliczyńskiej parafii o pozyskanie obrazu do naszego kościoła . Zabiegi te zakończyły się sukcesem i ostatecznie aż do chwili przeniesienia w 1931 roku był on umieszczony  w dawnej drewnianej świątyni .

        Obraz pokrywała srebrna sukienka wykonana w XVII wieku  przez złotnika ciechanowskiego Wojciecha Mikołajskiego . Została ona jednak skradziona w 1980 roku. Obecna suknia , staraniem parafian i proboszcza to wierna kopia wykonana na podstawie starych fotografii.