Trzy Dzwony. Kronika parafii Radzanów

Trzy Dzwony. Kronika parafii Radzanów 

,,Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 1931 r.

     Poświęcenie dzwonów. Dzwony zostały zrabowane przez zaborców w czasie okupacji . Pozostawiono jeden mały, zawieszony w nowo budującym się kościele w okienku frontowym. Myśl nabycia dzwonów nigdy nie opuszczała parafian. Mój poprzednik , ks. prob. Zalewski zarządził zbiórkę pieniężną i w naturze         ( mosiądz i miedź) wśród parafian radzanowskich. Jakie ogólne wyniki zbiórki nie wiem – zastałem w piwnicy kilka palet z miedzią i mosiądzem. W związku z wymurowaniem chóru , a co za tem idzie i za wzniesienie wieży nastręczyła się kwestia zakupu nowych dzwonów i umieszczenie takowych w wieży kościelnej. Komitet poparł mój projekt . Zwróciłem się do Stoczni Gdańskiej  i do Br. Felczyńskich w Kałuszu te bowiem tylko firmy otrzymały  […] P.K. W. Przeprowadziliśmy  dość długa i obszerna korespondencję ( świadczą o tem akta) aż na posiedzeniu Komitetu zapadła uchwała , aby dzwony sprowadzić od B-ci Felczyńskich z Kałusza. Przybył przedstawiciel firmy, umowa została zawarta. Za miedz i mosiądz otrzymałem od firmy 1000 zł , zebrano wśród parafian jednorazowo dobra rolnych ofiar 1300 zł, jak dużo jeszcze pozostało do uregulowania . Dzwony firma miała nadesłać za Wielkanoc, aby w dniu Zmartwychwstania Pańskiego  nowe dzwony obwieściły parafii tę radosna chwilę. Otrzymujemy wiadomość ,że dzwony przybyły na stację Mława. Zgłosiło się kilka wiosek , chcących dostąpić tego zaszczytu  , aby przywieść dzwony na miejsce – wybrałem Wróblewo, gdyż mieszkańcy tej wioski pierwsi się zgłosili. W piątek przed Palmowa Niedzielą wyruszyły furmanki po dzwony do Mławy, wieczorem przybyły do Wróblewa, tu zanocowano – następnego dnia wozy przybrane wieńcami i zielenią , konie przybrane w wstęgi, wyruszyły do Radzanowa. Ponieważ mostu między Radzanówkiem i Radzanowem  nie było, dzwony prowadzono przez Ratowo , Drzazgę, Wygodę. Ludzie procesjonalnie wyruszyli za cmentarz na powitanie tak dawno oczekiwanych dzwonów. Złożono takowe przed nowym kościołem , a cieśla p. Antoni Szuliński z Siekluk pod Płońskiem, zobowiązał się dzwony zawiesić na rusztowaniu, aby w dniu następnym mogła się odbyć uroczysta konsekracja. W zawieszenie i umocowane dzwony poczęto uderzać … Piękny, dźwięczny głos zharmonizowanych dzwonów rozchodził się daleko po parafii. Ludzie wybiegali z domów , nie wiedząc co się dzieje, a domyśliwszy się ,że to dzwony radzanowskie  dzwonią rzucali się z radości sobie w obcięcia, że doczekali tej radosnej chwili.. Następnego dnia ks. proboszcz ,, mido escisevipali” ,bo taka miał […], dokonał konsekracji dzwonów. Palmowa Niedziela … Ludu zebrało się wiele. Zastosowałem tu zwyczaj praktyczny  bardzo zapraszania rodziców chrzestnych dla konsekrowanych dzwonów – zaprosiłem – 160 par  z pośród parafian  a i z poza parafii , o ile wdziałem chętnych  – przymocowano do każdego dzwonu szarfę klikadziesiątmetrów  długości , za która rodzice chrzestni trzymali  w czasie obrzędu konsekracyjnego. Trzy olbrzymie ,,węże” ludzi trzymających za wstęgę , wypuściły się aż na Rynek….   Zbierano ofiary . w znakiem rodzice chrzestni muszą pamiętać o przyszłości swego chrześniaka , a na chrześniaku tym ciążą duże długi. W ciągu godziny zebrano 2700 złotych! Suma piękna, opłaciły się trudy  i zabiegi. Dzwony noszą imiona : Franciszek , bo kościół i parafia jest   pod wezwaniem św. Franciszka  –  napis na dzwonie tym : ,,W wojnie wszechświatowej zrabowany przez Niemców  zamilkłem – od roku 1931 w Odrodzonej Ojczyźnie  rozpoczynam głosić chwałę Najwyższego.  Następny dzwon nosi imię Józef, bo wszalkiem św. Józef  jest patronem Kościoła powszechnego, , patronem rodzin chrześcijańskich, patronem proboszcza , za którego dzwony zostały sprowadzone –  napis ,, św. Józefie Patronie Kościoła i Rodzin chrześcijańskich módl się za nami” . Trzeci wreszcie dzwon nosi imię Marja z napisem : ,, Anioł Pański zwiastował Pannie Maryji…” ma trzy razy w ciągu dnia wzywać do modlitwy na ,, Anioł Pański” z pośród hojnych ofiarodawców  na czoło wysuwają się pp. Siemiątkowscy z Szreńska 200 zł, pp. Żuchowscy z Glinek – Kazimierzowa 100 zł, inne ofiary mniejsze.

 

 

Dnia 29 marca 1931 roku z upoważnienia Jego Excelencji Ks. Arcybiskupa Syljeneńskiego Biskupa Płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego , ks. Józef Jagodziński proboszcz parafii Radzanowskiej dokonał konsekracji trzech dzwonów wykonanych w firmie Braci Felczyńskich w Kałuszu.

Pierwszy dzwon wagi 500 kg nosi imię Franciszek , drugi wagi 380 kg imię Józef , trzeci 180 kg  imię Marja. Rodzicami chrzestnymi przy konsekracji wyżej wspomnianych dzwonów były następujące osoby:

Dzwon Franciszek

 1.  Zygmunt Radliński z Wróblewa
 2.   Marja Abczyńska z Sławęcina
 3.  Tadeusz Kozłowski Gołuszyn
 4.  Helena Radlińska z Wróblewa
 5. Witosław Borowski z Radzanowa
 6.  Jadwiga Abczyńska z Miączyna Małego
 7. Kazimierz Gałczyński z Zieluminka
 8.  Józefa Polowa z Radzanowa
 9. Lucjan Osiecki z Głodowa
 10.  Zofia Śliwczyńska  z Miłotk
 11. Wacław Rzeszotarski z Stawiszyna
 12. Walentyna Nowacka z Radzanowa
 13. Stanisław Pol z Radzanowa
 14.  Juliana Drabczyńska z Bębnowa
 15. Władysław Siemiątkowski z Szreńska
 16. Leokadia Siemiątkowska z Szreńska
 17. Feliks Śliwczyński  z Miłotk
 18.  Mieczysława Osiecka z Głodowa
 19.  Franciszek Karski z Bielaw Gołuskich
 20. Zofia Bańkówna z Radzimowic
 21. Wiktor Kurowski z Radzanowa
 22.  Feliksa Śliwińska z Radzanowa
 23. Ryszard Szymański z Radzanowa
 24. Helena Frankowska z Bielaw
 25. Jan Gierczuk z Dzieczewa
 26.  Leontyna Łuszpińska z Glinek
 27.  Antoni Drabczyński z Bębnowa
 28. Anastazja Drabczyńska z Bębnowa
 29.  Piotr Piotrowski z Luszewa
 30.  Helena Karska z Bielaw Gołuskich
 31. Wacław Zaborowski  z Ratowa
 32.  Anna Jaworska z Radzanowa
 33.  Henryk Byliński z Głodowa
 34.  Natalia Kapuścińska z Radzanowa
 35. Henryk Humiecki Trzcińca
 36.  Genowefa Borącka z Maryśki
 37.  Henryk Szawłowski z Wilewa
 38. Janina Siereniewska z Bieżan
 39.  Wacław Ronkiewicz z Bieżan
 40. Marjanna Ronkiewiczowa z Bieżan
 41. Mieczysław Rzeszotarski z Stawiszyna
 42. Genowefa Rzeszotarska z Stawiszyna
 43.  Nikodem Ronkiewicz z Bieżan
 44. Helena Szczepańska z Trzcińca
 45. Franciszek Płocharski z Bielaw Złotowskich
 46.  Joanna Płocharska z Bielaw Złotowskich
 47.  Szczepan Bartkowiak  z Radzanowa
 48.  Czesława Bartkowiak  z Radzanowa
 49.  Alfons Kłopociński z Radzanowa
 50.  Cecylia Brykalska z Radzanowa
 51.  Jan Rutecki z Zgliczyna Pobodzego
 52.  Marianna Wawrzyńczak z Zgliczyna Pobodzego
 53.  Telesfor Ronkiewicz z Bieżan
 54. Marjanna Rybicka z Bieżan
 55.  Antoni Traczyk z Józefowa
 56. Marjanna Traczykowa z Józefowa
 57.  Władysław Żuchowski z Drzazgi
 58. Serafina Pestowa z Bielaw Złotowski
 59. Feliks Siemiątkowski z Brzeźni
 60.  Stefanja Siemiątkowska z Brzeźni
 61. Wincenty Kalman z Glinek
 62.  Modesta Trąbczyńska z Glinek
 63.  Jan Borowski z Bojanowa
 64.  Józefa Borowska z Bojanowa
 65.  Piotr Skubiszewski z Radzanowa
 66.  Józefa Strupczewska z Radzanowa
 67.  Jan Lasocki z Kolonji Łaszewskiej
 68.  Katarzyna Lasocka z Kolonji Łaszewskiej
 69.  Władysław Szawłowski z Wilewa
 70.  Marjanna Gutkowska z Wilewa
 71.  Aleksander Bagiński z Radzanowa
 72.  Halina Bagińska z Radzanowa
 73.  Mieczysław Guzowski z Smólnia
 74.  Marjanna Ronkiewiczówna z Smólnia
 75. Julian Grabowski z Radzanowa
 76. Eleonora Brykalska z Radzanowa
 77.  Jan Sokalski z Wielunia
 78.  Bolesława Kocięcka z Wielunia
 79.  Władysław Gosik z Zgliczyn Witowy
 80.   Marjanna Dobiesowa z Zgliczyn Witowy
 81. Wincenty Sokolnicki z Wielunia
 82.  Marjanna Sokolnicka z Wielunia
 83.  Jan Gadziński z Bieżan
 84.  Anastazja Gadzińska z Bieżan
 85.  Józef Chądzyński z Pełk
 86.  Aniela Chądzyńska z Pełk
 87.  Leon Dobies z Zgliczyn Witowy
 88.  Stefanja Gosik z Zgliczyn Witowy
 89.  Antoni Chądzyński z Pełk
 90. Bolesława Chądzyńska z Pełk
 91.  Antoni Kalman z Glinek
 92.  Franciszka Orzechowska   z Glinek
 93. Józef Żółtowski z Pełk
 94. Marjanna Żółtowska z Pełk
 95.  Jan Robaczewski z Bielaw Złotowskich
 96. Katarzyna Robaczewska z Bielaw Złotowskich
 97. Józef Karpiński z Wielunia
 98.  Józefowa Karpińska z Wielunia
 99.  Teofil Koprowicz z Glinek
 100. Teofilowa Koprowiczowa z Glinek
 101.  Franciszek Kamowski z Łopacina
 102. Franciszka Dworakowska z Radzanowa
 103.  Bronisław Brykalski z Radzanowa
 104.  Genowefa Krucińska z Radzanowa
 105.  Jan Turowski z Radzanowa
 106. Genowefa Turowska z Radzanowa
 107.  Antoni Pawłowski z Radzanowa
 108.  Franciszek Kruciński z Radzanowa
 109. Michalina Kwiatkowska z Radzanowa
 110. Ignacy Rochowicz  z Radzanowa
 111. Stanisława Staniszewska z Radzanowa
 112. Czesław Bagiński z Radzanówka
 113. Juljanna Bagińska z Radzanówka
 114.  Adam Fabrykiewicz z Zgliczyna Pobodzego
 115.  Jadwiga Witkowska z Zgliczyna Pobodzego
 116. Józef Ziembicki z Glinek
 117. Czesława Orzechowska z Glinek
 118. Ludwik Jasiński z Radzanowa
 119.  Joanna Grabowska z Radzanowa
 120.  Bolesław Grankowski z Glinek
 121.  Czesława Grankowska z Glinek
 122.  Ferdynand Żuchowski z Glinek
 123. Natalia Kalmanowa z Glinek
 124. Władysław Nowicki z Trzcińca
 125. Ewa Nowicka z Trzcińca
 126. Teofil Orzechowski z Glinek
 127.  Zygmuntowa Sowińska z Glinek
 128.  Stanisław Sękowski z Bielaw Złotowskich
 129.  Stefanja Sękowska z Bielaw Złotowskich
 130. Franciszek Śliwczyński z Radzanowa
 131.  Józefa Kamowska z Łopacina
 132. Ignacy Dąbrowski z Trzcińca
 133.  Anna Dąbrowska z Trzcińca
 134. Feliks Śliwiński z Radzanowa
 135.  Joanna Albrechcińska z Radzanowa
 136.  Teofila Sztrejowa z Radzanowa
 137. Piotr Gadziński z Bieżan
 138.  Joanna Ronkiewicz z Bieżan
 139. Czesław Gutkowski z Radzanowa
 140. Michalina Śliwińska z Radzanowa
 141. Zygmunt Tytka z Radzanowa
 142. Franciszka Tytka z Radzanowa
 143.  Roman Kopaczewski z Radzanowa
 144. Zofia Sadowska z Radzanowa
 145. Franciszek Zalewski z Trzcińca
 146.  Zuzanna Zalewska z Trzcińca
 147. Wacław Sztybor z Bielaw Złotowskich
 148. Wacławowa Sztyborowa z Bielaw Złotowskich
 149.  Konstanty Jankowski z Radzanowa
 150.  Janina Jankowska z Radzanowa
 151. Franciszek Rejchel z Zgliczyna Pobodzego
 152. Irena Dąbrowska z Trzcińca
 153. Franciszek Piwoński z Radzanowa
 154. Walerja Sidwińska z Radzanowa
 155.  Franciszek Rybacki z Radzanowa
 156. Wanda Trojanowska z Radzanowa
 157.  Bernard Szmelfenig z Radzanowa
 158. Marjanna Strupczewska z Radzanowa.

 

Dzwon Józef

 

 1. Prezes Franciszek Bartkowski z Radzanowa
 2.  Anna Antosiakowa z Luszewa
 3.  Ryszard Wieluński z Wielunia
 4. Marjanna Kurowska z Radzanowa
 5. Jan Antosiak z Luszewa
 6.  Marjanna Bartkowska z Radzanowa
 7. Adam Śliwiński z Radzanowa
 8.  Magdalena Kłopociska z Radzanowa
 9. Ludwik Śliwiński z Radzanowa
 10.  Teofila Płocharska z Zgliczyn Witowy
 11.  Bronisław Płocharski z Zgliczyn Witowy
 12. Julja Śliwińska z Radzanowa
 13.  Franciszek  Kwiatkowski z Józefowa
 14.  Michalina Kwiatkowska z Józefowa
 15.  Władysław Kieczmer z Bielaw Złotowskich
 16. Regina Kieczmerowa z Bielaw Złotowskich
 17.  Andrzej Dymek z Dzieczewa
 18. Tekla Kumińska z Luszewa
 19. Władysław Żółtowski z Radzanowa
 20.  Stanisława Żółtowska z Radzanowa
 21.  Piotr Skoniecki z Radzanowa
 22.  Stefania Śliwińska z Radzanowa
 23. Leopold Orzechowski z Glinek
 24.  Stanisława Ziembicka z Glinek
 25. Mikołaj Murawski z Siciarza
 26.  Franciszka Murawska z Siciarza
 27.   Józef Piotrowski z Wróblewa
 28.  Józefa Błażyńska z Wróblewa
 29.  Aleksander Margas z Józefowa
 30.  Stefanja Strzelecka z Zgliczyn Witowy
 31.  Mieczysław Bońkowski z Zgliczyn Witowy
 32. Janina Margasowa z Józefowa
 33. Władysław Olesiak z Wilewa
 34. Leokadja Olesiak z Wilewa
 35.  Teofil Rybicki z Bieżan
 36.  Helena Ronkiewiczowa z Bieżan
 37. Edmund Witkowski z Zgliczyn Pobodzy
 38.  Feliksa Rutecka z Zgliczyn Pobodzy
 39.  Józef Strupczewski z Radzanowa
 40. Genowefa Skubiszewska z Radzanowa
 41.  Julian Skowyrski z Ratowa
 42. Helena Skowyrska z Ratowa
 43.  Czesław Kocięcki z Wielunia
 44.  Olimpja Sokalska z Wielunia
 45.  Stefan Robaczewski z Bielaw Złotowskich
 46.  Stanisława Robaczewska z Bielaw Złotowskich
 47.  Stanisław Kumiński z Luszewa
 48. Helena Kumińska z Luszewa
 49. Stanisław Markiewicz z Bielaw Gołuskich
 50. Anna [ Marjanna] Markowska z Bielaw gołuskich
 51.  Antoni Manista z Stawiszyna
 52. Jadwiga Manistowa z Stawiszyna
 53. Antoni Sztybór z Bielaw Złotowskich
 54.  Władysława Sztybór z bielaw Złotowskich
 55. Walenty Pydyn z Sławęcina
 56. Władysława Pydynowa z Sławęcina
 57. Stanisław Strupczewski z Radzanowa
 58.  Szczepanowa Rutkowska z Gradzanowa Zbęskiego
 59.  Józef Śliwiński z Radzanowa
 60.  Józefa Skoniecka z Radzanowa
 61. Szymon Śniegocki z Radzanowa
 62. Kazimiera Śniegocka z Radzanowa
 63.  Jan Witkowski z Radzanowa
 64. Juljanna Witkowska z Radzanowa
 65. Szczepan Rutkowski z Gradzanowa Zbęskiego
 66. Antonina Reńska z Radzanowa
 67.  Helena Strupczewska z Radzanowa
 68. Władysław Ronkiewicz z Smólnia
 69. Stefanja Guzowska z Smólnia
 70. Władysław Przywitowski z Sławęcina
 71.  Kazimiera Śliwczyńska z Radzanowa
 72.  Stanisław Stachowicz z Bielaw Złotowskich
 73. Czesława Stachowicz z Bielaw Złotowskich
 74.  Antoni Dudziński z Radzanowa
 75. Helena Dudzińska z Radzanowa
 76.  Zygmunt Sowiński z Glinek
 77. Kazimiera Wyrzykowska z Glinek
 78.  Franciszek Jakubiak  z Radzanowa
 79. Tekla Sztrejowa z Radzanowa
 80. Bronisław Sadowski  z Radzanowa
 81.  Zofia Kopaczowa  z Radzanowa
 82. Władysław Trzciński z Ratowa
 83.  Marjanna Grabowska z Radzanowa
 84. Jan Szczepański z Trzcińca
 85.  Marjanna Polczyńska z Zgliczyn  Pobodzy
 86.  Franciszek Czyżewski z Brzyźnia
 87.  Józefa Łubińska z Zgliczyn Witowy
 88.  Franciszek Albrechciński z Radzanowa
 89.  Regina Janowska z Radzanowa
 90.  Piotr Traczyk z Józefowa
 91.  Helena Delanowska z Józefowa
 92.  Kazimierz Kosiorek z Józefowa
 93. Helena Barcikowska z Józefowa
 94.  Antoni Śliwczyński z Radzanowa
 95. Feliksa Śliwczyńska z Radzanowa
 96. Teodor Uznański z Radzanowa
 97. Zofia Lachowiczowi z Radzanowa
 98.  Franciszek Chodubski z Wielunia Pełk
 99.  Aniela Żółtowska z Pełk
 100. Wacław Rychcik z Luszewo
 101.  Pelagja Rychcikowa z Luszewa
 102. Antoni Śliwczyński z Radzanowa
 103. Józefa Kołodziejska z Radzanowa
 104. Feliks Mroczkowski z Dzieczewa
 105.  Aniela Woźniakowi Siciarz
 106. Władysław Rogowski z Bębnowa
 107. Władysławowa Rogowska z Bębnowa
 108. Klemens Bartkowski z Radzanowa
 109. Janina Bartkowska z Radzanowa
 110.  Aleksander Woźniak z Siciarza
 111.  Józefa Woźniakowa z Radzanowa
 112.  Kazimierz Lewandowski z Radzanowa
 113. Scholastyka Lewandowska z Radzanowa
 114.  Jan Michalski z Bieżan
 115.  Stanisława Michalska z Bieżan
 116.  Ignacy Podlaski z Radzanowa
 117. Feliksa Bartkowska z Radzanowa
 118. Stanisław Domański z Chraponi
 119. Czesława Janiszewska z Radzanowa
 120. Stanisław Ruchała z Radzanowa
 121. Genowefa Ruchałowa z Radzanowa
 122. Konstanty Zalewski z Trzcińca
 123.  Agnieszka Fabrykiewiczówna z  Zgliczyn Pobodzy
 124.  Stanisław Sobiecki z Radzanowa
 125. Marjanna Piwońska z Radzanowa
 126. Stanisław Jędrzejewski z Radzanowa
 127. Władysława Fabrykiewiczowa z Radzanowa
 128. Jan Stachowicz z bielaw Złotowskich
 129.  Stanisława Dłużnikówna z Bielaw złotowskich
 130. Roman Iwański z Radzanowa
 131. Leokadja Trojanowska z Radzanowa
 132. Stefan Małecki z Sławęcina
 133. Stefanowa Małecka z Sławęcina
 134.  Klemens janowski z Sławęcina
 135. Aurelja Bieniewiczówna z Sławęcina
 136. Władysław Lignowski z Bielaw Złotowskich
 137. Stanisława Pydyn z Bielaw Złotowskich
 138. Roman Dobies z Radzanowa
 139. Weronika Maliszewska z Radzanowa
 140.  Zenon Lachowicz z Radzanowa
 141.  Marjanna Dobiesowa z Radzanowa
 142. Bolesław Bieniewicz z Radzanowa
 143.  Władysława Sobiecka z Radzanowa
 144. Jan Bartkowski z Radzanowa
 145. Zofja Bartkowska z Radzanowa
 146.  Jan Drozd z Radzanowa
 147.  Anna Drozdowa z Radzanowa
 148.  Jan Jankowski z Radzanowa
 149.   Marja Jankowska z Radzanowa
 150.  Michalina Kolos z Radzanowa
 151.  Juljanna Bugajska z Radzanowa
 152. Kazimiera Kowalewska z Radzanowa

 

 

Dzwon Marja

 

 1. Zygmunt Jaroszewski z Glinek
 2. Dr. owa Kiełkiewiczowa z Miączyna
 3.  Ignacy Abczyński z Sławęcina
 4. Katarzyna Jaroszewska z Glinek
 5.  Ignacy Łaszczyński z Ratowa
 6.  Marja Budzyńska z Sławęcina
 7.  Stanisław Abczyński z Miączyna
 8.  Stefan Budzyński z Sławęcina
 9.  Stefanja Wieluńska z Wielunia
 10. Piotr Śliwczyński z Miłotk
 11. Marja Rzeszotarska z Stawiszyna
 12. Franciszek Śliwczyński z Radzanowa
 13. Bronisława Śliwczyńska z Radzanowa
 14. Wacław Ronkiewicz z Marysina
 15.  Zofja Ronkiewiczowa z Marysina
 16. Konstanty Śliwczyński z Woli
 17.   Pelagia Szawłowska z Wilewa
 18.  Jan Ledziński z Wólki – Mławskiej
 19. Helena Ledzińska z Wólki Mławskiej
 20.  Marjan Chyliński z Smólnia
 21.  Marjanowa Chylińska z Smólnia
 22.   Piotr Tyszka z Sławęcina
 23.   Michalina Czechowska z Radzanowa
 24.  Ferdynand Rzeszotarski z Stawiszyna
 25.  Lucjana Osiecka z  Stawiszyna
 26.   ?             Aptewicz z Sławęcina
 27.          ?     Aptewiczowa z Sławęcina
 28. Hipolit Gutkowski z Wilewa
 29.  Janina Szawłowska z Wilewa
 30.  Adam Łuszpiński z Glinek
 31.  Bronisława Orzechowska z Glinek
 32.  Roman Milkiewicz z Radzanowa
 33.  Marjanna Gawrońska z Radzanowa
 34.   Henryk Kocięcki z Wielunia
 35. Bronisława Kocięcka z Wielunia
 36.  Władysław Kamiński z Radzanowa
 37. Eugenja Bylińska z Głodowa
 38.  Adam Rzeszotarski z Wielunia
 39.  Wiktorja Rzeszotarska z Wielunia
 40. Władysław Chodubski z Wielunia
 41.  Józefa Chodubska z Wielunia
 42. Władysław Błażkiweicz z Sławęcina
 43. Adamowa Plucińska z Sławęcina
 44.  Antoni Szulimski z Radzanowa
 45.  Zofja Bartkowska z Radzanowa
 46.  Ludwik Majewski z Wielunia
 47.  Marjanna Kubińska z Wielunia
 48. Jan Zaborowski z Radzanowa
 49.  Konstancja Zaborowska z Radzanowa
 50.  Sylwester Syck z Pełk
 51. Marjanna Syckowa z Pełk
 52. Władysław Kalinowski z Zgliczyna Witowego
 53. Franciszka Sokołowska z Wygody
 54. Marjan Kłodawski z Wilewa
 55.  Anna Majewska z Sławęcina
 56.  Antoni Węgrzyn z Zieluminka
 57.  Helena Kłodawska z Wilewa
 58.  Wiktor Sierniewski z Grobelki
 59. Walerja Gadzińska z Bieżan
 60.  Władysław Dworakowski z Radzanowa
 61. Franciszka Turowska z Radzanowa
 62.  Stefan Wyrzykowski  z Glinek
 63.  Marjanna Kalmanowa z Glinek
 64. Władysław Kęsicki z Zgliczyna Pobodzego
 65.  Leokadja Leśniewska z Brzyźnia
 66.  Adam Pluciński z Sławęcina
 67.  Stefania Błażkiewiczowa z Sławęcina
 68. Bolesław Sierputowski z Radzanowa
 69.  Józef Gawliński z Radzanowa
 70.  Stanisława Gawlińska z Radzanowa
 71. Jan Kieczmer z Radzanowa
 72.  Marjanna Pawłowska z Radzanowa
 73. Franciszek Jankowski z Radzanowa
 74.  Janina Jankowska z Radzanowa
 75. Stanisław Rutecki z Luszewa
 76.  Ewa Rutecka z Luszewa
 77. Jacenty Trojanowski z Radzanowa
 78. Tymoteusz Gadziński z Bieżan
 79.  Elżbieta Gadzińska z Bieżan
 80. Stefan Czapiewicz z Radzanowa
 81.   Michalina Czapkiewiczowa z Radzanowa
 82.  Konstanty Pesta z Bielaw Złotowskich
 83. Leokadja Żuchowska z Drzazgi
 84. Franciszek Rochowicz z Zgliczyna Pobodzego
 85.  Zofia Rutecka z Zgliczyna Pobodzego
 86.  Antoni Manista z Radzanowa
 87.  Jadwiga Manistowa z Radzanowa
 88.  Antoni Skowyrski z Ratowa
 89.  Marjanna Skowyrska z Ratowa
 90. Julian Czyczuk z Trzcińca
 91. Marjanna Czyczuk z Trzcińca
 92.  Antoni Rychlicki z Radzanowa
 93. Franciszka Rychlicka z Radzanowa
 94.  Jan Ludwiczak z Dzieczewa
 95.  Józefa Więckiewiczowa z Radzanowa
 96.  Jan Jędrzejczak z Ratowa
 97.  Konstancja Śliwczyńska z Radzanowa
 98. Bolesław Zieleniewski z Radzanowa
 99.   Pelagia Zieleniewska z Radzanowa
 100.  Kazimierz Dolewski z Sławęcina
 101.        ?           Dolewska z Sławęcina
 102.   Adam Jonczak z Luszewa
 103.  Marjanna Jonczakowa z Luszewa
 104.  Wilhelm Rytler z Radzanowa
 105. Aniela Rytlerowa z Radzanowa
 106. Tomasz Wygnalski z Radzanowa
 107. Marjanna Aniszewska z Radzanowa
 108. Franciszek Ratkowski z Radzanowa
 109. Julianna Trawczyńska z Radzanowa
 110.  Jan Dobies z Sławęcina
 111.  Jan Rulka z Zgliczyna Pobodzego
 112. Stanisław Pieniak z Radzanowa
 113. Wacław Różycki z Radzanowa
 114.  Janina Olszewska z Radzanowa
 115.  Antoni Wolman z Bieżan
 116. Ewa Lemankowska z Bieżan
 117.  Franciszek Koniszewski z Sławęcina
 118. Marjanna Trzciałkowska z Zgliczyna Witowego
 119. Stanisław Manista z Stawiszyna
 120. Balbina Sychowa z Stawiszyna
 121. Józef Manista z Radzanowa
 122. Helena Śliwińska z Radzanowa
 123. Adam Żórawski z Radzanowa
 124. Helena Chrzanowska z Radzanowa
 125. Maksym Waśniewski z Stawiszyna
 126.  Ludwika Waśniewska z Stawiszyna
 127.  Franciszek Karpiński z Radzanowa
 128.  Franciszka Jędrzejewska z Radzanowa
 129.  Franciszek Ostrowski z Radzanowa
 130. Walerja Ostrowska z Radzanowa
 131.  Czesław Włodarski z Józefowa
 132.  Genowefa Tkaczyk z Józefowa
 133.  Stanisław Żulewski z Sławęcina
 134. Kazimiera Żulewska z Sławęcina
 135. Józef Jaskuła z Sławęcina
 136.  Julianna Żółtowska z Radzanowa
 137. Wiktor Kosik z Wróblewa
 138. Aniela Kosik z Wróblewa
 139.  Franciszek Rybka z Bielaw Gołuskich
 140.  Anna Kowalska z Luszewa
 141.  Ksawery Kowalski z Wróblewa
 142. Władysława Kowalska z Wróblewa
 143.  Zygmunt Więckiewicz z Radzanowa
 144. Stanisława Lipińska z Radzanowa
 145. Jan Graczyk z Wróblewa
 146.  Zofja Graczyk z Wróblewa

Nadto zaproszeni są:

pp. Henrykostwo Kunicowie

pp. Stanisławostwo Trojanowscy z Ameryki

pp. Adamostwo Gajewscy z Ameryki

Józefa Różycka z Ameryki

SYTUACJA W ROLNICTWIE OKOLIC RADZANOWA W 1890 ROKU.

SYTUACJA W ROLNICTWIE OKOLIC RADZANOWA W 1890 ROKU.

Waldemar Piotrowski

      W ciągu ostatnich lat warunki pogodowe uległy dużym niekorzystnym zmianom. Zima stała się łagodna i mało śnieżna, natomiast wiosna zaczyna się w zimie, a później, gdy już wszystko rośnie – przychodzą przymrozki. I bywa albo susza, albo powódź. No, ale gdyby tylko pogoda – a inne przeszkody?

Na kanwie wspomnień o kłopotach rolników, wyszperałem korespondencję sprzed 125 laty, jaką nadesłał do Gazety politycznej, literackiej i społecznej „WIEK” (Nr 171 z dn. 1 sierpnia 1890 r., s. 3), podpisany inicjałami K.U. – dobrze nam znany Karol Ujazdowski – dziedzic Smólni.

Z nad Działdówki donoszą nam:

    Zapowiadający się tak świetnie rok obecny, skutkiem wiosennych mrozów, robaków, rdzy pszenicy i pojawiającej się zarazy na kartoflach, zaledwie do średnich w ogólności zaliczony być może, dodawszy zaś ulewne deszcze, burze nadzwyczajne i grady w wielu okolicach, a przytem niepogody podczas sprzętu siana, koniczyny i żyta, i na koniec niskie ceny nowego zboża (żyto rs. 3, pszenica rs. 5 korzec*), inwentarza wszelkiego, a nawet gęsi, których dla wysokiego kursu rubla kupować nie chcą za granicą, zmniejszony do czwartej części dochód z rybołówstwa, mającego u nas poważne znaczenie z powodu wyśnięcia w zimie raków w rzece Działdówce i Mławce, znaczny w rezultacie minus i temu średniemu rokowi przypisać jeszcze wypadnie.

      Powyższe jednak dolegliwości, jakkolwiek dla nas rolników dotkliwe bardzo, to przecież, jako przemijające, nie mają takiego znaczenia dla krajowego rolnictwa, jak ta emigracyjna gorączka amerykańska, która u nas zamieniła się już w epidemiczną i z każdym rokiem coraz większe przybiera rozmiary. Na wyprawę tą jakby po złote runo, z jednej tylko sąsiedniej wsi Zgliczyna{[Witowy][ w pow. mławskim wyszło na wiosnę 39 mężczyzn i 4 kobiety, razem 43 osoby. Z tych kilka osób zostało w Prusach, reszta popłynęła do Ameryki, która nie dość że zabija nasz handel pszenicą, ale jeszcze zabiera najzdolniejszych robotników, z których połowa, jako popisowych, nigdy już nie powróci do kraju.

„Daj konia komu, a sam siedź w domu” – mówi przysłowie, dające się tu zastosować. Zamiast dać ludziom odpowiednie zajęcie, którego mamy wszędzie pod dostatkiem, my patrzymy obojętnie, jak nasi robotnicy przyczyniają się do wyrabiania w Ameryce narzędzi rolniczych, produkowania pszenicy i kukurydzy, które my potem kupujemy. Czyż to nie wstyd, aby własne tego kraju dzieci za morzem szukały chleba, gdy go cudzoziemcy znajdują u nas do zbytku?

Kiedy Ameryka ma być dla swoich, kiedy Germania jest tylko dla Niemców, dla czego my stanowić mamy wyjątek?

A nie tylko pod materialnym względem ten nienaturalny stan rzeczy szkodę nam przynosi; moralnie, a mówię to z przekonania, tracimy jeszcze więcej, przez zaszczepianie w naszym ludzie wyobrażeń, z jakiem  i na Zachodzie  rady sobie dać tym nierównie groźniejszym razie zachowujemy się obojętnie. Obyśmy tego nie żałowali, i zamiast zabezpieczać dobrych od złego, co jest pierwszym naszym obowiązkiem, nie musieli, tworzyć potem dla złych kosztownych osad poprawczych.

Lud nasz niezmiernie łatwo i u siebie ulega wpływom szkodliwym i demoralizującym. Oto przykład:

W majątku G.[Glinki]  właścicielka wdowa odbiera list bez podpisu, z żądaniem złożenia w wskazanem miejscu 1000 rs. pod groźbą spalenia, zabicia itd. Zostawiwszy go bez odpowiedzi, odbiera drugi groźniejszy. Widząc jednak, że to nie żarty, odpisuje że nie może dać tyle i dołącza 10 rs. papierkami rublowem i, których numera wobec świadków oznaczone poprzednio zostały. Złożywszy pieniądze gdzie żądano, każe pilnować tego miejsca, do czego użytą podobno została i straż ziemska.

Pieniądze wraz z listem zniknęły. Wtedy, mając podejrzenie na niektórych mieszkańców wsi, zrobiono rewizyę i znaleziono całą sumę wraz z listem u 18-letniego syna kowala. Sprawa oddana została sędziemu śledczemu, następnie prokuratorowi, który oddał ją sądowi gminnemu, skąd winny, uzyskawszy przebaczenie właścicielki majątku, został uwolniony.

Przy śledztwie okazało się, że chłopcu, umiejącemu czytać, kupił ojciec od Węgra książkę p. t. „Rinaldo Rinaldini”** i z niej to tak skorzystał.

Co do wyśnięcia raków w rzece Działdówce i Mławce, gdy się utrzymały w niektórych ich dopływach, radzi byśmy dowiedzieć się od p. Girdwoyna, jaka tego jest przyczyna? Może będzie łaskaw nas objaśnić. Towarzystwo zaś Ogrodnicze uprzejmie zapytujemy, czy drogi żelazne mogłyby się obsadzać drzewami owocowemi, z których miałyby znaczny dochód, a właściciele szkółek owocowych większy zbyt, obecnie bowiem nie mając korzyści prawie żadnej, zarzucamy sadownictwo coraz bardziej.

K.U.

* korzec – jednostka objętości materiałów sypkich, po 1819 roku korzec liczył 128 litrów

**Rinaldo Rinaldini herszt rozbójników; szlachetny zbójca.  Bohater tytułowy popularnej niegdyś nm. powieści sensacyjnej (1797 r.) Chr. A. Vulpiusa

Ps.  Opisywana przez  Karola Ujazdowskiego sytuacja dotycząca emigracji wśród młodych, zdolnych jak analogicznie pasuje do czasów dzisiejszych. Historia zatoczyła koło jednak nikt nie wyciągnął z niej lekcji. Rejon zamiast się rozwijać tworzyć perfektywne wysycha jak źródło .

Powojenny Radzanów . Szkolnictwo. Kronika parafii cz.37

    Powojenny Radzanów . Szkolnictwo. Kronika parafii cz.37.

 

   O godzinie 9 tej również odprawia Mszę św. w Ratowie ks. Karol Żurawski, kapelan, kapłan z diecezji Pińskiej, którego losy wojny zapędziły aż do Ratowa.  Pracuje on w Ratowie od 15 sierpnia, przedtem proboszcz jeździł na 9 tą do Ratowa. Siostrzyczki w Ratowie przetrwały wojnę względnie dobrze. Jednakowoż życie wewnętrzne zakonne stoi na bardzo niskim poziomie . Raczej należało by powiedzieć że są to dziewczęta czysto świeckie , które przebrawszy się w habity zakonne, bawią się w ,,zakonnice”. Cóż wszędzie spustoszenia wojna spowodowała. Szkolnictwo poczęło się dźwigać. W czasie okupacji nie istniały szkoły polskie, zaledwie garstka nauczycieli ocalała, inni albo w obozach , albo na przymusowych robotach w Niemczech . Nie ma nauczycieli nie ma szkoły polskiej , zaledwie gdzieniegdzie matka bierze do reki stary elementarz i uczy pociechę swoja. Nie wiele ona u mnie, co może przelewa w  główki pociechy swojej. W GG nauka istniała  jak pożal się Boże , jak to wszystko wyglądało. Chociaż polska książka mogła się znajdować w domu , można w szkole mówić i pisać po polsku. Zdobywszy kilka egzemplarzy początkujących księgach, przesłałem takowe pod adres mojej siostry . Jak radość była , jak ludzie pragnęli za wszelka cenę zdobyć elementarz polski, tu na terenie naszego Mazowsza.! Poziom szkół obniżony. Niemcy rozebrali do fundamentów nowowo budowaną szkołę we Wróblewie, pozbawili dachu, drzwi, okien podług ,pieców, nowo wzniesiona szkoła w Dzieczewie. Zasadniczo szkoły otwarto w tych wioskach , w których były przed wojna. Z starych przedwojennych nauczycieli utrzymał się: kierownik szkoły w Radzanowie Stanisław Pol wywieziony na roboty do Prus Wschodnich. Władysław Domagalski  nauczyciel z Sławęcina i Teresa Lewińska nauczycielka z Glinek. Inni albo zginęli, albo w niewoli albo przyjęli posady gdzie indziej. Przeważnie stanowiska nauczycieli obsadzane przez siły niewykwalifikowane, których okoliczność wojny rzuciły na te stanowiska. Przeważnie dawni właściciele majątków , których reforma rolna pozbawiła warsztatów pracy . Religię wykładają nauczyciele, w Radzanowie wykłada siostra Klara , katechetka, na naukę katechizmu , kurs niższy uczęszcza 600 dzieci, kurs wyższy około 200.

RADZANÓW W 1900 ROKU.

RADZANÓW W 1900 ROKU.

Waldemar Piotrowski

Wyobraźmy sobie, że jest rok 1900, rozpoczyna się XX wiek. I naszą miejscowość. Jak ona wtedy wyglądała?

       Natrafiłem na korespondencję z Radzanowa, zamieszczoną w piśmie „Echa Płockie i Łomżyńskie” z dn. 17(30) maja 1900 roku, nr. 43, s. 3 podpisaną pseudonimem Lewałt. Pierwsza myśl, jaka mi przyszła w związku z tą nazwą, to herb Lewałt. I tu niespodzianka, herbem tym pieczętowali się Majerowie, dziedzice Trzask.Grobowiec rodzinny znajduję się na cmentarzu parafialnym w Radzanowie , dgyż Trzaski do 1925 roku należały do naszej parafii.

Oto jej treść:

,,Radzanów, miasteczko z ludnością około 4.000 głów, niedawno zamienione na osadę odznacza się pewnem ożywieniem handlowem; targi odbywają się co środa każdego tygodnia, nadto w ciągu roku bywa 6 jarmarków, na których niejeden chłopek zawiera korzystną tranzakcję. – Niestety ruch handlowy, który rozwinąłby się tu znacznie pokaźniej, paraliżowany jest przez fatalną komunikację. Miasteczko, leżące o 22 wiorsty od powiatowej Mławy, o 16 wiorst od Raciąża, 12 od Bieżunia, 14 od Żuromina i 10 od Szreńska – posiada tylko od strony Raciąża możliwą drogę; z trzech stron pozostałych znajdują się rzeki: Działdówka od strony Bieżunia, od wschodu Mławka, z wpadającą w nią rzeczką Szrońką, połączone z Działdówką wpadają do Narwi pod wsią Pomiechowem. Otóż mosty na wszystkich tych rzekach są w tak opłakanym stanie, że przejeżdżającemu grozi utopienie, lub co najmniej zimna kąpiel. – Most zaś należący do dóbr Zgliczyn-Glinki, już od roku zamknęła policja.

     Przykre to jeszcze bardziej z tego względu, że wnioskując po energji mieszkańców okolicznych, stan taki potrwać może całe lata.

     Tymczasem pewne ożywienie wywołuje w osadzie sklep monopolowy, obok którego obrało locum kilku rzeźników; po wódce są więc przekąski, zaostrzające pragnienie. Przyjąwszy jeszcze pod uwagę pobliską restaurację Antoniego Różyckiego, rozumiemy, dla czego w Radzanowie spotkać można obecnie pijanego również często, jak i przed wprowadzeniem monopolu.

    Z ważniejszych zakładów publicznych osady, wymienić należy: szkołę elementarną, urząd gminny, aptekę. Przed rokiem posiadaliśmy w osadzie i lekarza – d-ra Hirszfelda, który zjednał sobie zaufanie wśród okolicznej ludności wiejskiej; od czasu jednak otrzymania posady rządowej, opuścił Radzanów i dotychczas jesteśmy bez lekarza, a szkoda, gdyż lekarz w takiej osadzie, jak nasza, porzuconej zdala od innych miasteczek, miałby powodzenie.

   Parafja Radzanów posiada dwa kościoły: jeden w osadzie – drewniany, szczupły; drugi w Ratowie po-bernardyński, z obrazem cudownym św. Antoniego, murowany; rektorem kościoła ratowskiego jest ks. Sękowski, któremu chyląca się do upadku świątynia zawdzięcza gruntowne odnowienie.

   Poruszywszy najważniejsze sprawy miejskie, słów kilka poświęcić trzeba okolicom Radzanowa. Ziemie tu mniej więcej wszędzie lekkie, piaszczyste, niewdzięczne, więc i parafianie nie bogaci. Ogólna klęska tegoroczna – brak robotnika dotknęła i tutejsze folwarki; setki ludzi, przeważnie najzdolniejszych do pracy wyruszyły na zarobki do Prus. Z rozpaczy przychodzi na myśl, czyby nie dobrze było sprowadzić do pracy chińczyków, niewybrednych w odżywianiu się, poprzestających podobno na szczurach, a tych radzibyśmy się pozbyć, gdyż stają się dla nas już prawdziwą plagą.

    Pod względem uprawy roli i hodowli inwentarzy, gospodarstwa okoliczne stoją dość nisko. Wyjątek stanowi majątek Ratowo, w którym, przy wzorowem gospodarstwie rolnem, wprowadzono gospodarstwo przemysłowe: plantacje chmielu, cykorji, chrzanu, szparagów, wyrób masła centryfugalnego śmietankowego i t. p.

    Hodowla inwentarza najlepiej jest reprezentowaną w dobrach Radzimowice, dziedzic których, a zarazem jeden z sekretarzy sekcji rolnej warszawskiej, pracuje obecnie nad ustaleniem ras bydła, pilnie trzymając się w przyswajaniu tychże, wskazówek nauki.

    Okolicę Radzanowa można nazwać bezleśną, dochodzi nieraz do tego, że biedacy posiłkują się, zamiast drzewa, łodygami łopianu. Na szczęście znajdują się tu dość bogate pokłady torfu, które równoważą do pewnego stopnia brak drzewa. Zaznaczyć należy starannie prowadzone dawniej gospodarstwo leśne w zmiankowanych Radzimowicach, dziś jednak mocno zaniedbane.

Lewałt.

Most na Drzazdze .

   Jak budowano drewniany most na Wkrze koło Drzazgi w roku 1955  – wspomnienia napisane przez Tadeusza Sokołowskiego .

   Miałem wtedy skończone 7 lat i chodziłem do 4-klasowej szkoły o klasach łączonych w Zgliczynie Witowym,którą prowadziła ŚP Kazimiera  Kołodziejska.Był okres Wielkiego Postu i co piątek chodziłem na Drogę Krzyżową do kościoła w Radzanowie.Był to czas roztopów i droga do kościoła była mokra i grząska.Myślę,że był to misiąc marzec.Przebywając ten odcinek drogi pieszo mijałem kilka zaprzęgów konnych,które na gumowych kołach – u nas wtedy nie spotykanych albo bardzo rzadko- ciągnęły bardzo grube i długie kloce sosnowe w stronę naszego domu na Wygodzie.Musiałem je wyminąć i podążyć do kościoła aby dojść na czas i wziąć udział w nabożeństwie,choć bardzo mnie ciekawił ten transport.Wracająć z powrotem znowu spotkałem te wozy z klocami tylko już bliżej mojego domu.Wtedy już nie musiałem się spieszyć i mogłem dokładnie się przyjrzeć jak przebiega przewożenie tych pni.Ponieważ w tym okresie był gościniec bardzo rozmokły,koła grzęzły w błocie i do jednego wozu przekładano konie z innego,  a nawet z dwóch wozów i przewożono tak kawałek po kawałku , aż do mojego rodzinnego domu .  Stamtąd w kierunku drewnianego mostu na Wkrze koło Drzazgi.Przed mostem wjechali oni na nasze pastwisko po prawej stronie drogi  i tam wyładowali kloce .Nikt nie pytał się o pozwolenie.

     Później dowiedziałem się,że byli to tzw.frakciarze z Raciąża,którzy parali się tym rodzajem transportu.Drewno zaś pochodziło z lasu w okolicach Koziebrod.Mieli oni wspaniałe pociągowe konie o tej samej maści w każdym zaprzęgu. Bardzo mi się podobały.Nawet orczyki przy tych wozach mieli stalowe,czego u nas się nie widziało.W naszej okolicy były tylko drewniane orczyki.
   Gdy kończył się okres Wielkiego Postu już sporo pni leżało na naszym pastwisku koło starego mostu.Rzeka obniżyła swój poziom po roztopach i pastwisko też znacznie obeschło.Gdzieś tak w połowie kwietnia rozpoczęły się prace przy rozbiórce starego mostu i obróbce tych potężnych pni przeznaczonych na nowy most.Muszę tutaj dodać,że było to drewno żywiczne przy jego obróbce unosił się wspaniały zapach.Należy nadmienić,że większość prac była wykonywana ręcznie przy pomocy prostych narzędzi,takich jak siekiery,piły,ośniki, strugi itp.

    Widocznie plan prac był taki aby przed nastaniem zimy je zakończyć.Stary most zaczęto rozbierać od góry.Tam prace przebiegały dość szybko.Poręcze,górny pomost oraz dźwigary/grube belki biegnące w poprzek rzeki/ nie nastręczały wiele trudności.Gorzej było z palami wbitymi w dno rzeki.Do tego używano grubych łańcuchów i lin oraz dźwigni z korbami i pal po palu wyciągano.Każdą korbę przy dźwigni kręciło kilku ludzi.W międzyczasie ekipa ciesielska już obrabiała grube pnie przeznaczone na nowe pale,dźwigary,belki,itp.Deski potem przywożono z tartaku.Pracami ciesielskimi kierował p.Benke,który codziennie dojeżdżał z Raciąża,  a kierownikiem budowy był p.Krzemiński.Pracownikami byli mieszkańcy okolicznych wiosek,dla których była to okazja zarobku przez te kilka miesięcy.Dojeżdżali ludzie przeważnie rowerami z Glinek, Zgliczyna Pobodzego, Ratowa,Gradzanowa Kościelnego.Pamiętam nawet ich nazwiska.Z Glinek bracia Skowyrscy, Kowalski, ze Sławęcina p.Kosek,z Gradzanowa,p.Schodek i Śledzianowski.Prace posuwały się powoli.Było coraz cieplej i starano się ten czas wykorzystać maksymalnie aby zdążyć  z ich ukończeniem jak najszybciej.Ja po 20-tym czerwca rozpocząłem wakacje i mogłem więcej czasu poświęcić na przyglądaniu się tej budowie jak nie musiałem pomagać przy czymś w domu albo w zagrodzie.Pamiętam,że ŚP mama nie bardzo była zadowolona z
mojego tam chodzenia, gdyż robotnicy tam pracujący używali bardzo często słów niecenzuralnych.
    Bardzo wolno przebiegało wbijanie pali przy pomocy kafara.Odbywało się ono tak,że za pomocą grubej liny wciągano na znaczną wysokość duży ciężar stalowy w formie prostopadłościanu/może był zalany betonem/nazywano ten ciężar babą i za pomocą specjalnego zaczepu spuszczano go w dół.Baba ta wbijała kawałek po kawałku pal,który miał zaostrzony koniec i nałożony na niego żelazny ochraniacz wykuty przez kowala.Ochraniacz w kształcie obręczy miał pal u góry,  aby baba uderzając w pień nie rozrywała go.Babę do góry wciągało 4 ludzi po 2 z przy każdej korbie.Do góry i potem spadając w dół baba przesuwała się w specjalnych kanałach,które znajdowały się w dwóch drewnianych słupach.Inaczej mogłaby spaść do głębokiej

wody/ok5m/.I tak kawałek po kawałku,dzień po dniu prace posuwały się do przodu.Muszę dodać,że dla pieszych było prowizoryczne przejście z desek starego mostu.Ja na takiej szerokiej i grubej desce,stając na jej końcu i odpychając się grubym kijem pływałem sobie przy brzegu na płytkiej wodzie.Nie podobało się to p.Krzemińskiemu i po interwencji u mamy,musiałem tego zaprzestać.Kiedyś przechodząc po deskach gdy wracałem od p.Żochowskich do domu,wpadłem do wody,razem z deską/było to w niedzielę/gdyż stanąłem na jej końcu anie była przybita.Na szczęście było to przy brzegu,woda była płytka, ale wyjście obudowane deskami,  a dalej woda coraz głębsza.Zacząłem głośno krzyczeć.Wyciągnął mnie z tej płytkiej wody p.Stefan Żochowski z Drzazgi,który usłyszał moje wołanie.Jakbym wpadł do głębokiej wody już może by nie było tych wspomnień.Wtedy jeszcze nie umiałem pływać.
   Wakacje tego roku szybko zleciały jak zazwyczaj.We wrześniu zacząłem chodzić do kl.II do Radzanowa, a nowy most zaczął już przybierać określony  wcześniej kształt.Był masywniejszy od poprzedniego.W dno rzeki było wbite więcej pali.Dźwigary poprzeczne miał podwójne oraz grube bale na dźwigarach.Muszę dodać ,że pale oraz wszystkie pozostałe elementy mostu zostały zagruntowane czarnym środkiem zwanym wtedy Karbolineum,który bardzo cuchnął , a miał zabezpieczyć most przed szkodnikami drewna i jego rozkładem pod wpływem wody i warunków atmosferycznych.Nie pamiętam dokładnie kiedy,  ale myślę,że w październiku tego roku most został oddany do użytku.Na Wszystkich Świętych już ludzie furmankami jechali po nowym
moście.Nie było uroczystego przecinania wstęgi jak to bywa teraz.Zbudowano także trzy izbice/lodołamy/ z lewej strony mostu idąc w kierunku Drzazgi ,aby go zabezpieczyć przed ewentualnym zatorem z kry podczas roztopów.Przy pierwszej izbicy od strony Drzazgi zamontowano szeroką list z miarą do odczytywania stanu wody.
        Nowy most przetrwał niecałe 13 lat.Z powodu natężenia ruchu kołowego w r.1968 rozpoczęto budowę mostu betonowego,którego budowa już wyglądała inaczej ze względu na znaczny postęp techniczny.Oddano go także do użytku przed nastaniem zimy.Jego głównym wykonawcą był mąż mojej koleżanki klasowej z Liceum Pedagogicznego  w Mławie-Wojtek Chełstowski,z którym spotykałem się przy okazji spotkań klasowych.Była to jego pierwsza budowa po ukończeniu studiów.  Drugą jego budową  był most na Mławce koło Ratowa.
      Nie ma już tych drewnianych mostów ani na Wkrze ani na Mławce i nie na pewno tych ludzi,którzy je budowali ,ale pozostały wspomnienia,które niech staną się skromnym przyczynkiem do upublicznienia najnowszej historii tej ziemi,z której wywodzą się moje korzenie i która jest mi bardzo bliska.

                                                                               autor :  Tadeusz Sokołowski,

                                                                                         były mieszkaniec Wygody

 

  Ps.      Pragnę jeszcze dodać do tego wspomnienia ,że ten drewniany most,który stał prawie niecałe 13 lat był też miejscem spotkań towarzyskich młodzieży z okolicznych wiosek.Śmiałkowie skakali z poręczy mostu na główkę i na bombę,mniej odważni skakali z niższych elementów oczywiście jeszcze przed regulacją,gdy przy moście stan wody wynosił ok.5m.Po regulacji rzeki już nie było takich możliwości do skakania.

Przeniesienie do nowej światyni.

 Przeniesienie nabożeństwa do nowowybudowanego Kościoła.11 X 1931 r.

Kronika parafii cz. 26.

 

Zbliża się chwila, kiedy za  wielką [….] cały trzeba przenieść  nabożeństwo do nowego kościoła – stary bowiem zakupił na licytacji p. Leopold Orzechowski z Glinek i pragnie takowy rozebrać. Kościół nowy jeszcze wiele pozostawia do życzenia… . Stoją rusztowania wewnątrz, nie ma sklepienia, brak posadzki, słowem pustka. Kierowałem się jednakowoż tą myślą, ze parafianie nie mają starego kościoła , będą zmuszeni grosz swój złożyć na wykończenie domu Bożego. Prezes Komitetu p. Franciszek Bartkowski z Radzanowa w rozmowie późniejszej ze mną zaznaczył , że na płacz mi się zbierało , gdy pasterza na to pierwsze nabożeństwo odprawiane wśród rumowiska i kurzu. Przedtem przeniesiono ołtarze z kościoła starego – ołtarz wielki z św. Franciszkiem  i Matka boska Zgliczyńska umieszczono w bocznej kaplicy po stronie ewangelii, ołtarz św. Julii w kaplicy po stronie epistoły, krzyż zaś , będący za zasuwą , umieszczono nad wielkim ołtarzem, ołtarz św. Rocha i św. Anny umieszczono w kaplicy za ołtarzem. Przeniesiono ławki i wszelkie […] kościelne. Zerwano również płytę kamienną , będącą przed ołtarzem w starym kościele. Sadziłem ,że pod ta płyta znajdują się jakoweś pamiątki z odległej przeszłości , a może skarb…. A tak był pożądany w  tym czasie! Napróżno! pod płyta tą znaleziono trumny ze zwłokami. Płytę wmurowano przed wielkimi drzwiami  w posadzkę nowego kościoła.

    W dniu 11 października zebrało się wiele ludzi, chcących po raz ostatni pomodlić się w starym kościele. Był on świadkiem tylu radosnych i tylu smutnych chwil życia ludzkiego!  Niedziela. Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu z kaplicy starego kościoła, przemówiłem po raz ostatni w tym kościele. Płacz rozległ się zewsząd, ludziska całowali ściany, żegnali swego przyjaciela. Zaintonowałem pieśń i w uroczystej procesji przeniesiono Pana Jezusa do nowego , uprzednio przeze mnie poświęconego , kościoła . Chrystus Pan wszedł do okazałego pod względem struktury  swej zewnętrznej , ale ubogiego wewnątrz pałacu. Ołtarz wielki zbudowany przez murarzy miejscowych : Romana Kopaczewskiego i Bronisława Sadowskiego przedstawiał się ubogo, cegła widniała zewnątrz, brak ozdób , posadzki potęgowało przykre wrażenie! Przemówiłem od ołtarza , bo ambona jeszcze nie była umocowana, rozpoczęła się  suma – pierwsza suma w nowym kościele. Dziwnie przezywano chwilę. Oto dążeniem naszym stało się zadość –  mamy kościół nowy, doczekaliśmy się tej chwili , że modlimy się w świątyni wzniesionej wśród ciężkich warunków bytowania, a Chrystus Pan przyjmuje ten dar serc naszych … Te serca nasze nie pozwolą na to , abyś, Chryste Panie , mieszkał długo w takich warunkach skoro wznieśliśmy pałac  dla Ciebie, będziemy chcieli przyozdobić odpowiednio takowy, jako godne zamieszkanie Pana Zastępów.  A dzwony dzwonią , głoszą radosna nowinę . Pan zamieszkał w nowym swym kościele, a wieść rozchodzi się hen po polach naszych jesiennych, wędruje strzech ubogich i zagród bogatych, że się serca kochające Boga, są ludzie , którzy w śród ciężkiej swej doli zdołali wiele zdziałać Bogu w ofierze…..

Stowarzyszenia katolicki w parafii Radzanów.Kronika parafii cz.19.

KSM – Katolickie Stowarzyszenie Mężów oraz KSK – Katolickie Stowarzyszenie Kobiet.

 

  Z początku , jak zwykle to bywa, ochoczo się wzięto do pracy, zapał udzielił się wielu, zdawało się ,ze gotowi jesteśmy przebudować świat. Oprócz ideologii , z która zajmowaliśmy się na zebraniach w obszernych referatach, połączonych z dyskusja, zwracaliśmy uwagę na stronę praktyczną, dokształcano się  w dziedzinie zawodowej, a więc zainicjowano kurs wieczorowy rolniczy, sprowadzanie drzewek owocowych, zboża, jak : żyto, len , rzepak letni, kartofle , zajęliśmy się pszczelarstwem – ks. Henryk Lipka , proboszcz z Niedzborza umiał zachęcić do tej gałęzi gospodarstwa , dotąd niedocenianej i niewykorzystanej, dużo na zebraniach było mowy o podniesieniu handlu polskiego , o odżydzeniu naszego miasteczka, często na tym się kończyło. Uroczystością wielka dla KSM było poświęcenie własnego sztandaru. Odtąd , mając sztandar własny , winniśmy pod nim stać  i całym poświęceniem  i zaparciem , jednakowoż ,Zycie często innego przynosi. Przykrym przykładem w życiu naszej organizacji był zjazd w Częstochowie we wrześniu 1937 roku. Radowało się serce, patrząc na te, 100 tysięczna armię Chrystusa,, aciem bene ordinatam” , na ten rozmodloną tłum  głów  chylących czoło i składających serce swe Pani , co Jasnej broni Częstochowy. Nasza pielgrzymka diecezjalna nie była liczna, mam wrażenie ,że gdyby więcej dołożono starań , mogłaby być jedna z pierwszych. W pielgrzymce Częstochowskiej z parafii radzanowskiej wzięło udział 40 osób. Ślubowanie jasnogórskie  w dniu 14 stycznia 1938 r. powtórzono w kościele parafialnym naszym i zawieszono na obrazie M. Bożej Zgliczyńskiej specjalne votum , stanowiące kopie ryngrafu jasnogórskiego. W dniu tym parafia obchodziła czterdziestogodzinne nabożeństwo , ludzi za tem było wiele, organizacje wystąpiły ze sztandarami, votum zaś podaje z prośba o zawieszenie  takowego na obrazie , sędzia Ignacy Abczyński , właściciel Sławęcina. Prezesem KSM od początku istnienia był Szymon Śniegocki z Radzanowa.

    Kobiety nie ustępują w pracy i one zaprawiają się w kwestiach gospodarstwa domowego przez urządzanie kursów , specjalne pogadanki, zajmują się urządzaniem gwiazdki dla ubogiej dziatwy, prowadza ochronkę  od 1 czerwca 1936 r. , której kierownicza siła jest pełna oddania się sprawie siostra Perpetyna ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek w Ratowie. KSK poświeciło uroczyście swój sztandar w uroczystość Bożego Ciała  1935 r. Biorą również udział w pielgrzymce do Częstochowy, dokąd z całej polski zjechało 80000 kobiet. Z naszych członków wzięło udział w pielgrzymce 25 osób.

Zaznaczyć musze ,ze organizacje te słabną, nie widzę przynajmniej tego ducha i zapału, jaki cechował w chwili powstania. Zjawisko to musze złożyć na karb zmaterializowania, jakie ogarnęło nasza wieś , dalej brak jasnego przejrzystego programu, bo szukanie dróg nie może sprzyjać rozwojowi organizacji, jest to eksperyment, który tworzy trudności  z jednej , a zniechęcenie z drugiej strony . 10 kobiet wzięło udział w kongresie Eucharystycznym w Płocku. Prezeska od chwili powstania tej organizacji jest pełna poświecenia Maria Budzyńska de domo Abczyńska z Sławęcina. Zastęp liczny KSK pracuje w Sławęcinie. Na terenie parafii , oprócz wyżej wzmiankowanych organizacji Akcji katolickiej, rzutują dwa oddziały młodzieżowe KSMŻ i KSMM oddziały Zgliczyn. Pierwotnie tworzyły one całość  z oddziałem radzanowskim , później jednakowoż  w skutek antagonizmów, młodzież zgliczyńska , prowadzona ambicja utworzyła w roku 1937 oddziały rodzime. Pierwszym prezesem KSMM oddział Zgliczyn  był Wincenty strzelec, pierwsza prezeską Janina Płocharska. Oddziały te małoliczebne , jednakowoż rozwijały się dobrze, bo w grę wchodziła szlachetna rywalizacja. Organizacje te obecnie z trudem  wielkim ale Ida naprzód. Oddział KSMM Zgliczyn funduje sobie sztandar, tylko zbyt mało druhów stanie pod sztandarem, KSMM Zgliczyn posiada mała ilość członków. Prezesem KSMM Zgliczyn jest Józef Polczyński, prezeska KSMŻ jest Jadwiga Strzelcówna z Zgliczyna Witowego.

Omawiając organizacje młodzieżowe na terenie parafii będące, trudno pominąć milczeniem krótkotrwałe  SMPŻ w Ratowie. Organizacja ta zajęła się cała duszą Michalina Czechowska, nauczycielka, późniejszy zdecydowany wróg organizacji katolickich. Pod opieką ks. Seweryna Kownackiego  , kapelana Sióstr Misjonarek , organizacja ta rozwijała się pomyślnie, ale , gdy ks. kapelan wyszedł na stanowisko proboszcza  do Pawłowa, ciężar prowadzenia SMPŻ przypadł w udziale Siostrom Misjonarkom, zwłaszcza, że patronka Michalina Czechowska przeniesiona została z Ratowa na takie stanowisko do Radzanowa. Ponieważ siostry nie znały ducha organizacji SMPŻ , pragnęły wszelkie druhny przerobić na zakonnice, uczynić z tej organizacji coś w rodzaju postulatu, czy też nowicjatu do ich zgromadzenia . To zniechęciło całkiem , ustąpiły, a Płock zmuszony był oddział zlikwidować.

    W Dzieczewie za pobytu nauczyciela Eugeniusza Ulanowskiego, człowieka pełnego dobrych chęci, chociaż bardzo zmiennego, powstało również SMPŻ – patronką została Ludwiczakowa z Dzieczewa. Dotąd istniało to stowarzyszenie dopóki wyżej wzmiankowany nauczyciel mieszkał w Dzieczewie. Po jego wyjściu trudności w prowadzeniu tej organizacji, okazały się wielkie do tego stopnia, że SMPŻ  w Dzieczewie zlikwidowano. Wprawdzie ks. prałat Strojanowski, Sekretarz Generalny, obecnie Asystent, po kilkukrotnie jeździł do tej wioski, pragnąc wznowić istnienie organizacji, jednakowoż próżne były jego wysiłki.

Stan liczebny parafii radzanowskiej w 1936 roku.Kronika parafii cz.18

Stan liczebny parafii radzanowskiej w 1936 r. Kronika cz.18.

       Demografia w każdym społeczeństwie jest istotnym elementem funkcjonowania społeczeństwa , jego przyszłości i szans na zachowanie zdrowej rozwojowej substancji. W środowisku lokalnym przy zmieniającej się strukturze jest to aż nadto widoczne . Dlatego niektórych wymienianych w przeszłości miejscowości już dziś nie ma i proces zanikania postępuje. Zobaczmy wiec to na przykładzie parafii radzanowskiej i spisu jaki pozostawił ks. Józef Jagodziński :

   ,,Od swego przybycia do parafii Radzanów odbywałem Kolendę co dwa lata – wyniki Kolendy  skrupulatnie notowałem. Jeden z takich spisów – ostatni , bo pochodzący z roku 1936 o stanie liczebnym parafii radzanowskiej pragnę umieścić w kronice, aby świadczyły :

 

Lp.

Miejscowość Mężczyźni Kobiety Razem
1. Zieluminek 33 39 72
2. Brzeźnia 8 5 13
3. Zgliczyn Witowy 129 163 292
4. Wygoda 3 3 6
5. Trzciniec 38 35 73
6. Józefowo 47 53 100
7. Wilewo 41 35 76
8. Luszewo 140 153 293
9. Kalasantowo 19 21 40
10. Zgliczyn Pobodzy 104 109 213
11. Zgliczyn[Kliny] 11 12 23
12. Pełki 34 24 58
13. Wieluń 103 91 194
14. Wróblewo 239 253 492
15. Sławęcin 180 179 359
16. Ratowo 142 195 337
17. Cegielnia Ratowska 38 36 74
18. Bielawy Złotowskie 120 125 245
19. Drzazga 20 18 38
20. Glinki 163 169 332
21. Stawiszyn Łaziska 95 103 198
22. Głodowo 20 21 41
23. Budy Brzeziny 11 15 26
24. Dzieczewo 128 129 257
25. Agnieszkowo 23 25 48
26. Smólnia 11 10 21
27. Siciarz 43 42 85
28. Marianówko 37 41 78
29. Radzanówek 43 44 87
30. Marysin 19 13 32
31. Gołuszyn 71 74 145
32. Borki 9 10 19
33. Ludwinowo 13 8 21
34. Bielawy Gołuskie 112 119 231
35. Radzanów 561 589 1150
36. Budy Ratowskie 4 4 8
37. Bieżany 44 48 92
Razem

5842 osoby

Do tych powyższych danych musimy dodać jeszcze społeczności niekatolickie . W Radzanowie mieszkała spora grupa ludności judaistycznej , a w Józefowie ewangelicko – augsburskiej.